Author: Trendmart

Vinjeta 2021 Radio 1 – Trendmart

Podatki izžrebanca: Ime in priimek: Tina Peternelj MravljeNaslov: Podjelovo Brdo 13, Sovodenj Čestitamo! 🚗🚗…Sodeluj in se zapelji … 🚗🚗 S posredovanjem svojih kontaktnih podatkov sodelujte v nagradni igri vinjeta za leto 2021. Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno izpolniti obrazec.V nagradni igri lahko sodeluje le oseba, ki je izpolnila obrazec na spletni strani.   … continue reading

Vinjeta 2021 Radio1 23.12.2020-25.12.2020

Podatki izžrebanca: Ime in priimek: Smrekar TinaNaslov: Perkova ulica 30A, Domžale Čestitamo! 🚗🚗…Sodeluj in se zapelji … 🚗🚗 S posredovanjem svojih kontaktnih podatkov sodelujte v nagradni igri vinjeta za leto 2021. Za sodelovanje v nagradni igri izpolnite obrazec. * Strinjam se, da se posredovani podatki uporabljajo za neposredno trženje: Strinjam se, da se v okviru … continue reading

13.1.2020-20.12.2020

Podatki izžrebanca: Ime in priimek: Tanja MegličNaslov: Šišenska c. 25, 1000 Ljubljana Čestitamo! 🚗🚗…Sodeluj in se zapelji … 🚗🚗 S posredovanjem svojih kontaktnih podatkov sodelujte v nagradni igri, kjer si nagrado izberete kar sami.  V letu 2020 lahko izberete med 100 litri goriva ali vinjeto za leto 2021. Za sodelovanje v nagradni igri izpolnite obrazec. … continue reading

13.3.2019-20.12.2019

Podatki izžrebanca: Ime in priimek: Ferdo BrezaNaslov: Ustje 12, 1275 Šmartno pri Litiji Čestitamo! PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »100 litrov goriva« Naziv nagradne igre »100 litrov goriva« (v nadaljevanju: nagradna igra) je nagradna igra,v kateri bo organizator podelil glavno nagrado udeležencu nagradne igre, , ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje, kot izhaja iz tega … continue reading

Davčna obravnava RZ

DAVČNA OBRAVNAVA RZ – RIZIKO ZAVAROVANJA (premij riziko življenjskega zavarovanja)Pojasnilo DURS, št. 4200-218/2007, 26. 9. 2007 Davčna obravnava RZ (riziko zavarovanja) – zavarovalne premije, ki jo podjetje (pravna oseba oziroma samostojni podjetnik) kot sklenitelj zavarovalne pogodbe plačuje za rizično življenjsko zavarovanje, če je sklenitelj (podjetje) upravičenec po zavarovalni pogodbi in če je zaposleni oziroma njegov družinski član … continue reading

Davčna obravnava NŽZ

DAVČNA OBRAVNAVA NŽZ (NALOŽBENIH ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ)  – PREMIJ NALOŽBENEGA ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJAPojasnilo DURS, št. 4200-218/2007, 26. 9. 2007 Davčna obravnava NŽZ (naložbenih življenjskih zavarovanj) – zavarovalne premije, ki jo podjetje kot sklenitelj zavarovalne pogodbe plačuje za naložbeno življenjsko zavarovanje, če je sklenitelj (podjetje) upravičenec po zavarovalni pogodbi in če je zaposleni oziroma njegov družinski član upravičenec po zavarovalni … continue reading

Obdavčitev izplačil ŽZ

OBDAVČITEV IZPLAČIL ŽZ (ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ)Zakon o dohodnini (ZDOH-2) Obdavčitev izplačil ŽZ (življenjskih zavarovanj) je podrobneje opisana v Zakonu o dohodnini (ZDOH-2). Kaj je potrebno upoštevati, ko je plačnik in upravičenec (naložbenega) življenjskega zavarovanja pravna oseba? 86. člen (davčna osnova od dohodka iz življenjskega zavarovanja) (1) Davčna osnova od dohodka iz življenjskega zavarovanja je razlika med prejetim izplačilom … continue reading

Obdavčitev odpravnin

OBDAVČITEV ODPRAVNINPojasnilo DURS, št. 4210-4305/2014-1, 25. 4. 2014 Obdavčitev odpravnin je bila podrobneje opisana na spletnih straneh Finančne uprave RS. Za vas smo izluščili najbolj pomembne informacije. Odpravnina zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas Odpravnina izplačana zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega … continue reading

Odpravnine

ODPRAVNINE IN BOLJ NATANČNA OBRAVNAVA V ZAKONU Odpravnine, njihove višine in omejitve ureja zakon o delovnih razmerjih: ZDR – 1 108. člen(odpravnina) (1) Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti, je dolžan izplačati delavcu odpravnino. Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali … continue reading

Obdavčitev izplačil PDPZ

OBDAVČITEV IZPLAČIL PDPZ –  POKOJNINE, IZPLAČANE PO POKOJNINSKEM NAČRTU DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJAPojasnilo DURS, št. 4210-209/2007, 12. 6. 2007 Obdavčitev izplačil PDPZ je bolj podrobno opisana v odgovorih na spodnja vprašanja: 1. Katera je pravna podlaga za obdavčitev pokojnin iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja? Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06) v 7. … continue reading