Category: Info Točka

Davčna obravnava RZ

DAVČNA OBRAVNAVA RZ – RIZIKO ZAVAROVANJA (premij riziko življenjskega zavarovanja)Pojasnilo DURS, št. 4200-218/2007, 26. 9. 2007 Davčna obravnava RZ (riziko zavarovanja) – zavarovalne premije, ki jo podjetje (pravna oseba oziroma samostojni podjetnik) kot sklenitelj zavarovalne pogodbe plačuje za rizično življenjsko zavarovanje, če je sklenitelj (podjetje) upravičenec po zavarovalni pogodbi in če je zaposleni oziroma njegov družinski član … continue reading

Davčna obravnava NŽZ

DAVČNA OBRAVNAVA NŽZ (NALOŽBENIH ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ)  – PREMIJ NALOŽBENEGA ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJAPojasnilo DURS, št. 4200-218/2007, 26. 9. 2007 Davčna obravnava NŽZ (naložbenih življenjskih zavarovanj) – zavarovalne premije, ki jo podjetje kot sklenitelj zavarovalne pogodbe plačuje za naložbeno življenjsko zavarovanje, če je sklenitelj (podjetje) upravičenec po zavarovalni pogodbi in če je zaposleni oziroma njegov družinski član upravičenec po zavarovalni … continue reading

Obdavčitev izplačil ŽZ

OBDAVČITEV IZPLAČIL ŽZ (ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ)Zakon o dohodnini (ZDOH-2) Obdavčitev izplačil ŽZ (življenjskih zavarovanj) je podrobneje opisana v Zakonu o dohodnini (ZDOH-2). Kaj je potrebno upoštevati, ko je plačnik in upravičenec (naložbenega) življenjskega zavarovanja pravna oseba? 86. člen (davčna osnova od dohodka iz življenjskega zavarovanja) (1) Davčna osnova od dohodka iz življenjskega zavarovanja je razlika med prejetim izplačilom … continue reading

Obdavčitev odpravnin

OBDAVČITEV ODPRAVNINPojasnilo DURS, št. 4210-4305/2014-1, 25. 4. 2014 Obdavčitev odpravnin je bila podrobneje opisana na spletnih straneh Finančne uprave RS. Za vas smo izluščili najbolj pomembne informacije. Odpravnina zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas Odpravnina izplačana zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega … continue reading

Odpravnine

ODPRAVNINE IN BOLJ NATANČNA OBRAVNAVA V ZAKONU Odpravnine, njihove višine in omejitve ureja zakon o delovnih razmerjih: ZDR – 1 108. člen(odpravnina) (1) Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti, je dolžan izplačati delavcu odpravnino. Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali … continue reading

Obdavčitev izplačil PDPZ

OBDAVČITEV IZPLAČIL PDPZ –  POKOJNINE, IZPLAČANE PO POKOJNINSKEM NAČRTU DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJAPojasnilo DURS, št. 4210-209/2007, 12. 6. 2007 Obdavčitev izplačil PDPZ je bolj podrobno opisana v odgovorih na spodnja vprašanja: 1. Katera je pravna podlaga za obdavčitev pokojnin iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja? Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06) v 7. … continue reading

Dohodninska olajšava PDPZ

DOHODNINSKA OLAJŠAVA PDPZ (PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA) Dohodninska olajšava PDPZ je natančneje opisana v Zakonu o dohodnini. Za vas smo izluščili bistvene informacije. 117. člen(olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje) (1) Letna davčna osnova zavezanca, ki je rezident, se lahko zmanjša za znesek premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jo je plačal zavezanec zase izvajalcu … continue reading

Obdavčitev rent PDPZ

OBDAVČITEV RENT PDPZ (PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA) Obdavčitev rent PDPZ sledi v spodnji obravnavi DURS: AKONTACIJA DOHODNINE OD POKOJNINSKE RENTEPojasnilo DURS, št. 4210-263/2011, 31. 1. 2011 V nadaljevanju je pojasnjeno obračunavanje in plačilo akontacije dohodnine ob izplačilu pokojninske rente. Obdavčitev rent PDPZ – izplačila pokojninske rente iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, sklenjenega po pokojninskem … continue reading

Zavarovanje zaposlenih

ZAVAROVANJE ZAPOSLENIH – dobra poslovna odločitev Zavarovanje zaposlenih se je že večkrat pokazalo za dobro poslovno odločitev..Posledica nenadne nezgode ali bolezni kjučnega kadra lahko marsikateremu delodajalcu povzroči kar nekaj sivih las. Finančno izgubo pa lahko predstavlja že izplačevanje bolniške odsotnosti prvih 30 delovnih dni odsotnemu, kar nerekuje zakon. Potrebno poskrbeti tudi  tudi za uvajanje novega … continue reading

Pokojnina

POKOJNINA – nočna mora ali raj na zemlji? Pokojnina sem nam lahko zdi oddaljena in nedosegljiva, pa vendar jo bomo večinoma prav vsi enkrat dočakali. Prej, kot se bomo začeli s tem ukvarjati, manj nas bo stalo. Z leti odlašanja izgubljamo tudi mesece, ki so na razpolago, do upokojitve. Nihče od nas ne bo večno … continue reading