OBDAVČITEV IZPLAČIL ŽZ (ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ)
Zakon o dohodnini (ZDOH-2)

Obdavčitev izplačil ŽZ (življenjskih zavarovanj) je podrobneje opisana v Zakonu o dohodnini (ZDOH-2).

Kaj je potrebno upoštevati, ko je plačnik in upravičenec (naložbenega) življenjskega zavarovanja pravna oseba?

86. člen

(davčna osnova od dohodka iz življenjskega zavarovanja)

(1) Davčna osnova od dohodka iz življenjskega zavarovanja je razlika med prejetim izplačilom in vplačilom.

(2) Vrednost vplačila iz prvega odstavka tega člena se v primeru obročnih vplačil določi kot seštevek vseh obročnih vplačil. Če izplačilo iz prvega odstavka tega člena ni prejeto v enkratnem znesku, temveč obročno, se vplačilo oziroma seštevek vseh obročnih vplačil porazdeli enakomerno med obdobja izplačevanja obročnih izplačil. Če celotno obdobje izplačevanja obročnih izplačil v pogodbi o življenjskem zavarovanju ni določeno, se kot celotno obdobje izplačevanja obročnih izplačil upošteva razlika med zavezančevo starostjo v času, ko prvič prejme obročno izplačilo, in pričakovano življenjsko dobo zavezanca, ki se določi glede na podatek Statističnega urada Republike Slovenije o pričakovanem trajanju življenja ob rojstvu v Sloveniji, in sicer kot povprečje pričakovanega trajanja življenja ob rojstvu moškega in ženske.

V primeru, da je plačnik in upravičenec (naložbenega) življenjskega zavarovanja fizična oseba je potrebno upoštevati slednja dejstva:Dohodnine se ne plačuje od dohodka iz življenjskega zavarovanja, če nastane pravica zahtevati izplačilo zavarovalne vsote po preteku desetih let od dneva sklenitve pogodbe o življenjskem zavarovanju, če sta sklenitelj zavarovanja in upravičenec ena in ista oseba ter ni podana zahteva za izplačilo pred potekom desetih let.

Viri: Uradni list RS, Finančna uprava RS