Obdelava osebnih podatkov

Informacija o obdelavi osebnih podatkov v podjetju Trendmart d.o.o.

V Trendmart d.o.o. spoštujemo pravico do zasebnosti posameznikov. S temi informacijami vas želimo seznaniti, da kot upravljavec z vašimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR), veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o zavarovalništvu in drugimi predpisi, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov v zavarovalnici.

Vaše podatke hranimo in obdelujemo za namen sklepanja pogodb o zavarovanju ter da vam lahko nudimo vse druge storitve, ki jih od nas želite in pričakujete. Pri tem skrbno upoštevamo vašo pravico do zasebnosti in želimo, da ste seznanjeni z vašimi pravicami in o obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas.

Kdo je upravljavec, odgovoren za obdelavo vaših podatkov?

Upravljavec osebnih podatkov je Trendmart d.o.o., Colnarjeva 4, 1231 Ljubljana Črnuče.

Do osebnih podatkov poleg pooblaščenih zaposlenih v Trendmart d.o.o.. dostopajo in jih obdelujejo tudi naši skrbno izbrani zunanji izvajalci storitev oz. obdelovalci, ki so z nami sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Od obdelovalcev zahtevamo, da osebne podatke obdelujejo v skladu z načeli in ob izvajanju tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki jih določata GDPR in veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov.

Katere osebne podatke obdelujemo?

Obdelujemo osebne podatke, ki jih pridobimo v komunikacijah z vami – ne samo kot zavarovalcem, zavarovancem, upravičencem, oškodovancem, temveč tudi kot z drugim posameznikom (npr. kot potencialno stranko v okviru promocijskih dogodkov, nagradnih igrah ipd.); ter osebne podatke, za katere podate posebno privolitev, da jih obdelujemo tudi za druge namene.

Kateri podatki veljajo za osebne podatke?

Za osebni podatek velja katerakoli informacija v zvezi z vami, kot je na primer vaše ime in priimek, naslov, pošta, datum rojstva, davčna številka, elektronski naslov, telefonska številka, ter tudi vsi drugi podatki, ki lahko opredelijo identiteto posameznika in ki se nanašajo nanj.

Na kateri pravni podlagi obdelujemo vaše podatke?

Vaše osebne podatke obdelujemo na zakonski podlagi v skladu z zahtevami Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR), veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in z določbami Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1) in drugih veljavnih predpisov

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo tudi na podlagi vaše privolitve, najpogosteje v primerih, ko nam svojo privolitev podate v okviru naših promocijskih dogodkov, nagradnih igrah in podobno-

Za katere namene so vaši podatki obdelani?

Ko vam bomo želeli svetovati in pripraviti zavarovanje za sklenitev zavarovalne pogodbe naših pogodbenih partnerjev, ki so navedeni na spletni strani trendmart.si., ki bo kar najbolj po vaši meri ustrezalo Vašim željam, bomo zaprosili za potrebne podatke vas osebno.

Preden sklenete zavarovalno pogodbo z našimi pogodbenimi partnerji, vaše osebne podatke obdelujemo tudi za potrebe ugotavljanja vaših interesov in zahtev v okviru pogajanj za sklenitev zavarovalne pogodbe ter za ocenjevanje primernosti in ustreznosti naše zavarovalne storitve oziroma produkta za vas ter za izdajo osebnega priporočila oziroma za izvedbo našega svetovanja na podlagi poštene in osebne analize. Podatke za ta namen pridobivamo neposredno od vas, pri tem pa izpolnjujemo tudi našo zakonsko obveznost..

Posameznikom želimo ponuditi storitve, ki gredo v korak s časom. Zato vaše podatke obdelujemo, da vas lahko seznanjamo o novostih, ki vas zanimajo, ter vam omogočimo sodelovanje v naših promocijskih akcijah.

Ker želimo bolje razumeti zahteve in potrebe naših strank, obdelujemo vaše osebne podatke kot so:

 • ugotavljanje uporabniških trendov;
 • pošiljanje sporočil o naših zavarovalnih produktih, prilagojenih interesom naših strank;
 • ugotavljanje učinkovitosti naših promocijskih kampanj in oglaševanj;
 • preprečevanje kršitev varstva in zlorab podatkov.

Naš interes je, da vas z namenom sklepanja in izvajanja zavarovanj naših pogodbenih partnerjev, ki so navedeni na spletni strani trendmart.si obveščamo o novostih v naši ponudbi, ki se nanašajo na vaša zavarovanja in druge sorodne zavarovalne produkte. Vaše osebne podatke, s katerimi upravljamo, obdelujemo tako, da v okviru vaših komunikacij in postopkov z nami varujemo vaše interese, temeljne pravice in svoboščine ter zagotavljamo varno uporabo podatkov, ki se nanašajo na vas. Pred začetkom obdelave vaših osebnih podatkov skrbno pretehtamo sorazmernost predvidene obdelave s kakršnimikoli pozitivnimi ali negativnimi vplivi na vas oziroma vaše pravice z vidika varstva osebnih podatkov.

Prijetna izkušnja, prilagojena vašim potrebam in zahtevam s končnim ciljem optimalne zavarovalne zaščite je naše glavno vodilo pri uporabi vaših osebnih podatkov.

Če vaše osebne podatke pridobimo o vas, kot od naše stranke, želimo prilagajati našo ponudbo zavarovanj naših pogodbenih partnerjev, ki so navedeni na spletni strani trendmart.si in drugih storitev vašim potrebam za namen sklepanja zavarovalnih pogodb in s tem povezane vaše primerne obveščenosti in vašega zadovoljstva v času, ko skladno z zakonodajo hranimo vaše podatke v naših zbirkah, kar obsega naslednje aktivnosti in oblike obdelave: obveščanje o novostih poslovanja oziroma ponudbi, statistično obdelavo, segmentacijo, profiliranje, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, vabil na informativne dogodke ter v zvezi s prej navedenim tudi telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Takšni obdelavi vaših osebnih podatkov lahko kadarkoli ugovarjate s tem, da nas o vašem ugovoru obvestite na naš naslov ali preko info@trendmart.si

Če sodelujete v naših promocijskih akcijah (npr. nagradne igre) lahko na podlagi vaše privolitve vaše osebne podatke obdelujemo tudi za potrebe izvajanja promocijskih in drugih aktivnosti, pri čemer jih obdelujemo skladno z vsakokratnimi pravili promocijske aktivnosti (npr. pravili nagradne igre). Osebne podatke obdelujemo tudi za potrebe podelitve nagrade, kakor tudi za morebitne davčne razloge, če je to potrebno zaradi vrednosti nagrade in za namene, opredeljene s privolitvijo za obdelavo osebnih podatkov. Vašo privolitev za takšno obdelavo vaših osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete s tem, da nas o tem obvestite na naš naslov ali preko  info@trendmart.si

Vedno imate pravico, da ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja!

 Katere so vaše pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov?

Dostop do vaših osebnih podatkov in popravek netočnih podatkov.

Na vašo zahtevo smo vam dolžni posredovati informacijo o tem, katere vaše osebne podatke obdelujemo in s kakšnim namenom. Te podatke smo dolžni posredovati v razumnem času in na jasen način. Dolžni smo tudi pojasniti vsakega od načinov in vsak namen obdelave osebnih podatkov posameznika. Kot posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo in ki jih obdelujemo, imate pravico do popravka osebnih podatkov, če so napačni, zastareli ali kakorkoli drugače neresnični ali neustrezni. Če boste zahtevali popravek vašega posameznega osebnega podatka, si pridržujemo pravico zahtevati dokazilo o spremembi oziroma predložitev dokumenta, ki nesporno dokazuje, da je osebni podatek, ki ga vodimo oziroma obdelujemo, neustrezen. O popravku podatka vas obvestimo skladno z zakonodajo. Posameznik ima pravico do ene (brezplačne) kopije osebnih podatkov v elektronski ali tiskani obliki. Za dodatne kopije lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov priprave kopije.

Izbris osebnih podatkov, obdelanih na podlagi privolitve, če jo prekličete

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od nas zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z njim, ki jih ne potrebujemo več in ki jih nismo več dolžni obdelovati skladno z zakonodajo ter v vseh ostalih primerih, ki jih določa zakonodaja. Posameznik lahko kadarkoli prekliče privolitev za vse namene obdelave osebnih podatkov, z izjemo zakonsko določenih namenov obdelave osebnih podatkov. Ko posameznik prekliče privolitev, ga moramo obvestiti o prenehanju obdelave osebnih podatkov .

Omejitev obdelave na podlagi privolitve posredovanih podatkov o meni zaradi zakonitih razlogov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od nas zahtevati, da omejimo obdelavo v primerih, ki jih določa zakonodaja. Na primer: ko posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, ko jih ne potrebujemo več, oziroma jih nismo več dolžni obdelovati skladno z zakonodajo itd. Pravico imate zahtevati, da obdelujemo le osebne podatke, ki so nujno potrebni za izvajanje obdelave osebnih podatkov, s katerimi ste soglašali, razen v primeru, če mora-mo te osebne podatke obdelovati na podlagi zakonodaje.

Pravica, da prejmem osebne podatke, ki jih obdelujemo oz. jih posredujemo drugemu upravljavcu

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki nam jih je posredoval, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujemo drugemu upravljavcu osebnih podatkov, skladno z zahtevami posameznika v mejah in pod pogoji, ki jih določa zakonodaja.

Komu lahko pošljemo vaše osebne podatke v obdelavo?

Naši partnerji

Če je vaše zavarovanje sklenjeno preko naših pogodbenih partnerjev, ki so navedeni na trendmart.si se podatke o sklenjenem zavarovanju pošlje zavarovalnici kjer je sklenemo zavarovanje.

Zunanji izvajalci storitev

Za izpolnjevanje naših pogodbenih in zakonskih obveznosti lahko sodelujemo tudi z izbranimi zunanjimi izvajalci storitev (obdelovalci).

Posredovanje podatkov drugim uporabnikom

Vaše osebne podatke iz naših zbirk osebnih podatkov smo na podlagi zakonskih določil dolžni na zahtevo posredovati drugim prejemnikom, ki imajo zakonsko podlago za takšno zahtevo. To so predvsem državni organi (kot npr. Finančna uprava RS, sodišča, policija, stečajni upravitelji, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije), Slovensko zavarovalno združenje g.i.z. ter druge zavarovalnice.

Posredujemo lahko samo tiste osebne podatke, ki jih posamezni organ oziroma druga oseba v vsakem posameznem primeru od nas zahteva na podlagi ustrezne pravne podlage. Če ustrezna pravna podlaga ne obstaja, vaše podatke ne bomo razkrili tretji osebi, prav tako jih ne bomo iznesli v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Koliko časa hranimo vaše podatke?

Obdobje hrambe je lahko 10 let ali več .Osebne podatke, ki jih zbiramo na podlagi izrecne privolitve posameznika, obdelujemo za namene, opredeljene s privolitvijo in hranimo do preklica privolitve.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo za namene promocijskih aktivnosti (npr. izvedbe nagradnih iger) hranimo skladno z veljavno zakonodajo in vsakokratnimi pravili posamezne promocijske aktivnosti oz. do preklica privolitve.

Prav tako vaše osebne podatke obdelamo za izpolnitev zakonskih dolžnosti o dokazilih in hrambi.

Kako varujemo vaše osebne podatke?

Učinkovito varovanje in zaščita vaših osebnih podatkov nam veliko pomeni, zato smo sprejeli ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje vaših osebnih podatkov in njihovo zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito uporabo ali obdelavo ter proti naključni izgubi ali uničenju ali poškodovanju vaših osebnih podatkov, vključno z:

 • načelom najmanjšega obsega podatkov in obdelave na anonimizirani osnovi, če je to mogoče;
 • usposabljanjem naših zaposlenih in zunanjih sodelavcev o pomembnosti zaupnosti in ohranjanju zasebnosti in varnosti vaših podatkov;
 • sprejemom ustreznih disciplinskih ukrepov za uveljavljanje odgovornosti naših zaposlenih in zunanjih sodelavcev;
 • stalnim in celovitim posodabljanjem in preizkušanjem naše varnostne tehnologije in ukrepov;
 • skrbno in odgovorno izbiro naših zunanjih partnerjev (obdelovalcev);
 • uporabo varnih strežnikov za shranjevanje vaših osebnih podatkov;
 • imenovanjem pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO);
 • zahtevo po dokazu o identiteti od vsakega posameznika, ki zahteva dostop do osebnih podatkov.

Zavezujemo se, da bomo osebne podatke obdelovali tako, da bomo zagotovili ustrezno varnost, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo in nenamerno izgubo z ustreznimi ukrepi v skladu z zakonodajo.

Kam nam lahko pišete, vložite zahtevo ali pritožbo glede ravnanja z vašimi osebnimi podatki?

Vaše zahteve v zvezi z vašimi pravicami v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ali vaše pritožbe glede ravnanja z vašimi osebnimi podatki nam lahko sporočite:

 • na našo telefonsko številko 070 898 269,
 • na naš naslov Trendmart d.o.o., Colnarjeva ulica 4, 1231 Ljubljana Črnuče
 • preko elektronske pošte na e-naslov info@trendmart.si

Če menite, da naša obdelava vaših osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo, imate pravico tudi do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana. Z Informacijskim pooblaščencem lahko posameznik kadarkoli stopi v stik tudi glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo osebnih podatkov in uresničevanjem pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Kako je z veljavnostjo te Informacije o obdelavi osebnih podatkov?

Ta Informacija o obdelavi osebnih podatkov se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, pri čemer vedno velja zadnja veljavna verzija, kar je razvidno iz datuma sprejetja zadnje veljavne verzije.

Vsakokrat veljavna verzija Informacije o obdelavi osebnih podatkov je objavljena na spletni strani www.trendmart.si , v fizični obliki pa je na voljo na sedežu naše družbe.

Ta Informacija o obdelavi osebnih podatkov je veljavna od 25. 5.2018 dalje.