Trendmartovci

KDO SMO TRENDMARTOVCI?

Trendmartovci smo skupina izkušenih strokovnjakov, Trendmartovci
ki deluje na področju zavarovalništva in bančništva že več kot 10 let.

Svojo neodvisnost smo lahko dosegli z skupino Trendmart, kar nam omogoča sodelovanje z vsemi večjimi partnerji na teh področjih, tako doma kot v tujini.

Specializirali smo se na področju osebnih varčevanj, osebnih zavarovanj, pokojninskih varčevanj ter hipotekarnih kreditov.

Za vsako od naštetih področij imamo specializirane neodvisne svetovalce, ki vam ob osebnem razgovoru izdelajo analizo obstoječega stanja in predstavijo najbolj optimalno rešitev.


KAJ NUDIMO?

Tisti, ki nam zaupajo imajo vedno na voljo najnovejše informacije s pomočjo katerih jim pomagamo izbrati najbolj primerno rešitev.

Glede na posameznikove potrebe, želje in finančne zmožnosti svetujemo pri izbiri najbolj optimalnega produkta.

Trendmartovci izbiramo programe, ki varujejo pred najbolj verjetnimi in pogostimi razlogi finančne stiske (poškodbe, bolezni, upokojitev, smrt, zaščita premoženja, posla in podjetja).

Svetovanje in pogodbeno realizacijo tako ob samih začetkih varčevanja kot tudi pri nadgradnji že obstoječih paketov.

VAŠE NALOŽBE SPREMLJAMO IN VAM HKRATI TUDI  NUDIMO VSO USTREZNO PODPORO!!


POTEK SVETOVANJA

Zaščita premoženja–  Trendmartovci vsako leto naredimo neodvisno raziskavo finančnega trga (tako potreb kot ponudbe),
kar nam omogoča, da lahko sproti spremljamo razvoj in ponudbo le tega.

– Objektiven in neodvisen pregled obstoječih pogodb.

– Priprava in izdelava koncepta na osnovi analize obstoječega stanja in v povezavi z bodočim načrtovanjem.

– Predstavitev koncepta, prilagojenega posamezniku in pogodbena uskladitev izbranih nadgradenj.

– Ponovno individualno obravnavanje ter redno svetovanje in optimiranje.