Pogoji poslovanja

Družba TRENDMART, finančno svetovanje in zavarovalno zastopanje, d.o.o., Colnarjeva ulica 4, 1231 Ljubljana – Črnuče, številka dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja 40110-1318/07-4, je pooblaščena za zastopanje pri sklepanju zavarovalnih poslov naslednjih zavarovalnic, s katerimi ima družba podpisane pogodbe:

  1. GENERALI ZAVAROVALNICA D.D. LJUBLJANA, KRŽIČEVA 3, 1000 LJUBLJANA,
  2. PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA D.D., FAJFARJEVA ULICA 33, 1000 LJUBLJANA,
  3. ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D., MIKLOŠIČEVA 19, 1000 LJUBLJANA,
  4. ZAVAROVALNICA SAVA, ZAVAROVALNA DRUŽBA, D.D., CANKARJEVA ULICA 3, 2000 MARIBOR,
  5. ARAG SE – ZAVAROVALNICA PRAVNE ZAŠČITE PODRUŽNICA V SLOVENIJI, ŽELEZNA CESTA 14, 1000 LJUBLJANA,
  6. VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, D.V.Z., VOŠNJAKOVA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA
  7. WIENER STADTISCHE ZAVAROVALNICA, PODRUŽNICA V LJUBLJANI, CESTA V KLEČE 15, 1000 LJUBLJANA
  8. CROATIA ZAVAROVANJE D.D., PODRUŽNICA LJUBLJANA, LETALIŠKA CESTA 29A, 1000 LJUBLJANA

Trendmart d.o.o., niti povezane družbe nimajo neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10% delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zgoraj naštetih ali katerih drugih zavarovalnic. Nobena od naštetih zavarovalnic nima deleža, ki bi predstavljal več kot 10% deleža glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalno zastopniške družbe Trendmart, d.o.o. ali povezanih družb.

Trendmart ni obligacijsko zavezan kot ekskluzivni zastopnik za eno ali več zavarovalnic in ne daje nasveta za sklenitev pogodbe na podlagi 4. odstavka tega člena. Obveščamo vas o nazivih zavarovalnic, ki jih zastopamo in vam tudi prilagamo seznam.
Za ravnanja zavarovalnega zastopnika in zavarovalno zastopniške družbe odgovarja zavarovalnica kot za svoja lastna.

Nasvete za sklenitev zavarovalne pogodbe podajamo po najboljših močeh in znanju glede na potrebe in želje zavarovalca, ki so nam znane. Nasveti ne vključujejo analize iz 4. odst. 545. člena ZZavar-1.

PRITOŽBE, KI SE NANAŠAJO NA RAVNANJE ZAVAROVALNICE:

Pritožbe, ki se nanašajo na ravnanje zavarovalnice, obravnava pritožbeni organ zavarovalnice.
Pritožba se vloži pri tisti zavarovalnici oziroma organizacijski enoti zavarovalnice, na katero se nanaša domnevna kršitev in se obravnava v internem pritožbenem postopku. Za izvensodno reševanje sporov med potrošniki in ponudniki zavarovalniških storitev je pristojno Slovensko zavarovalno združenje (mediacijski center), e-naslov: irps@zav-zdruzenje.si, tel.: +386 1 3009 381.

V skladu s 579. členom Zakona o zavarovalništvu morajo zavarovalnice vzpostaviti shemo izvensodnega reševanja sporov med ponudniki zavarovalniških storitev in strankami (potrošniki). Obliko in sestavo telesa, ki odloča v sporu, način ter postopek odločanja predpiše zavarovalnica s svojim notranjim aktom ter ga javno objavi v dnevnem tisku oziroma strokovnem tisku, ki je namenjen potrošnikom. Zavarovalnica mora v zavarovalnih pogojih objaviti informacijo o shemi izvensodnega reševanja sporov. Zavarovalnice morajo vzpostaviti interni postopek za reševanje pritožb zavarovalcev. 

PRITOŽBE, KI SE NANAŠAJO NA RAVNANJE DRUŽBE TRENDMART d.o.o.

Pritožbe v zvezi z našimi ravnanji ali odločitvami lahko podate ustno ali pisno na sedež Trendmart d.o.o., Colnarjeva 4, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info@trendmart.si.

Na vaše ustne pritožbe bomo skušali odgovoriti takoj. Če bi želeli na svojo ustno pritožbo prejeti pisni odgovor, bo pripravljen zapisnik, ki ga v nadaljevanju obravnavamo kot pisno pritožbo.

Vaše pisne pritožbe bomo obravnavali skladno z našim Procesom o reševanju pritožb  in vam pisno odgovorili v najkrajšem možnem času (najkasneje v roku 30 dni po prejemu).

O vaših pritožbah bo odločala pristojna pritožbena komisija.

Če ocenjujete, da je prišlo pri ravnanju Trendmart d.o.o. do nespoštovanja Zavarovalnega kodeksa in drugih dobrih poslovnih običajev ter temeljnih standardov zavarovalne stroke, lahko svojo pritožbo posredujete tudi Varuhu dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu, ki deluje pri Slovenskem zavarovalnem združenju, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana.

PRITOŽBE, KI SE NANAŠAJO NA RAVNANJE DRUŽBE ZASTOPNIŠTVO T&S d.o.o.

Pritožbe v zvezi z našimi ravnanji ali odločitvami lahko podate ustno ali pisno na sedež Zastopništvo T&S d.o.o., Colnarjeva 4, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti zastopnistvo.ts@gmail.com.

Na vaše ustne pritožbe bomo skušali odgovoriti takoj. Če bi želeli na svojo ustno pritožbo prejeti pisni odgovor, bo pripravljen zapisnik, ki ga v nadaljevanju obravnavamo kot pisno pritožbo.

Vaše pisne pritožbe bomo obravnavali skladno z našim Procesom o reševanju pritožb in vam pisno odgovorili v najkrajšem možnem času (najkasneje v roku 30 dni po prejemu).

O vaših pritožbah bo odločala pristojna pritožbena komisija.

Če ocenjujete, da je prišlo pri ravnanju Zastopništvo T&S d.o.o. do nespoštovanja Zavarovalnega kodeksa in drugih dobrih poslovnih običajev ter temeljnih standardov zavarovalne stroke, lahko svojo pritožbo posredujete tudi Varuhu dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu, ki deluje pri Slovenskem zavarovalnem združenju, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

PIŠKOTKI

Naše spletno mesto lahko v brskalnik vašega računalnika odloži tako imenovani »piškotek«.
Piškotki so majhne besedilne datotek, ki nam dajejo podatke o tem, koliko krat posameznik obišče našo stran in kaj ga zanima v teh obiskih. Piškotki sami ne vsebujejo nobenih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo posameznika, če pa nam te podatke posredujete sami, na primer vnosom le teh v spletni obrazec, se ti lahko povežejo s podatki, ki so shranjeni v piškotku.
Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, kar lahko spremenite v nastavitvah tako, da računalnik piškotke zavrne ali pa da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani.

POGOJI OGLAŠEVANJA

V kolikor nam boste posredovali vašo privolitev v neposredno trženje, boste od našega podjetja prejemali naše ponudbe in obvestila. V takšnem primeru bomo zbirali in nadalje obdelovali vaše osebne podatke o imenu in priimku, naslovu, telefonski številki in e-mail naslovu. Vaše osebne podatke bomo shranjevali, dokler se od storitve obveščanja ne boste odjavili v pisni obliki (po klasični pošti ali prek elektronskega naslova info@trendmart.si). Od prejemanja e-novic se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo ali pa tako, da se od e-novic odjavite po elektronski pošti.

V kolikor boste posredovali vašo privolitev v neposredno trženje se strinjate z našimi pogoji poslovanja in se obenem strinjate, da vaše osebne podatke uporabljamo za namene obveščanja o novostih s področja, ki ga pokrivamo ter potrjujete, da ste seznanjeni s tem, da se lahko iz sistema obveščanja kadarkoli izpišete, in sicer tako, da nas o tem obvestite v pisni obliki po klasični pošti ali v elektronskem sporočilu na naslov info@trendmart.si.
V poslanem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo oziroma odjavo zahtevate po elektronski pošti.