Author: Trendmart

Obdavčitev izplačil PDPZ

OBDAVČITEV IZPLAČIL PDPZ –  POKOJNINE, IZPLAČANE PO POKOJNINSKEM NAČRTU DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJAPojasnilo DURS, št. 4210-209/2007, 12. 6. 2007 Obdavčitev izplačil PDPZ je bolj podrobno opisana v odgovorih na spodnja vprašanja: 1. Katera je pravna podlaga za obdavčitev pokojnin iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja? Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06) v 7. … continue reading

Dohodninska olajšava PDPZ

DOHODNINSKA OLAJŠAVA PDPZ (PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA) Dohodninska olajšava PDPZ je natančneje opisana v Zakonu o dohodnini. Za vas smo izluščili bistvene informacije. 117. člen(olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje) (1) Letna davčna osnova zavezanca, ki je rezident, se lahko zmanjša za znesek premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jo je plačal zavezanec zase izvajalcu … continue reading

Obdavčitev rent PDPZ

OBDAVČITEV RENT PDPZ (PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA) Obdavčitev rent PDPZ sledi v spodnji obravnavi DURS: AKONTACIJA DOHODNINE OD POKOJNINSKE RENTEPojasnilo DURS, št. 4210-263/2011, 31. 1. 2011 V nadaljevanju je pojasnjeno obračunavanje in plačilo akontacije dohodnine ob izplačilu pokojninske rente. Obdavčitev rent PDPZ – izplačila pokojninske rente iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, sklenjenega po pokojninskem … continue reading

Zavarovanje zaposlenih

ZAVAROVANJE ZAPOSLENIH – dobra poslovna odločitev Zavarovanje zaposlenih se je že večkrat pokazalo za dobro poslovno odločitev..Posledica nenadne nezgode ali bolezni kjučnega kadra lahko marsikateremu delodajalcu povzroči kar nekaj sivih las. Finančno izgubo pa lahko predstavlja že izplačevanje bolniške odsotnosti prvih 30 delovnih dni odsotnemu, kar nerekuje zakon. Potrebno poskrbeti tudi  tudi za uvajanje novega … continue reading

Pokojnina

POKOJNINA – nočna mora ali raj na zemlji? Pokojnina sem nam lahko zdi oddaljena in nedosegljiva, pa vendar jo bomo večinoma prav vsi enkrat dočakali. Prej, kot se bomo začeli s tem ukvarjati, manj nas bo stalo. Z leti odlašanja izgubljamo tudi mesece, ki so na razpolago, do upokojitve. Nihče od nas ne bo večno … continue reading

Regresni zahtevki

REGRESNI ZAHTEVKI ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE RS Regresni zahtevki oziroma odškodninski zahtevki so v zadnjem času pogosta tema s katero se srečujejo delodajalci. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je pristopil k intenzivnemu uveljavljanju in seveda izterjavi regresnih zahtevkov za stroške zdravljenja zaradi poškodb pri delu. Temi sledi … continue reading